KAREN MOSSELMANS

Logopedist
Beeldend therapeut

Voorstelling:

Karen Mosselmans studeerde in 2013 af als logopedist aan de Arteveldehogeschool Gent. Nadien volgde ze aan dezelfde hogeschool de bachelor-na-bacheloropleiding creatieve therapie. Hierbij koos ze voor de specialisatie in beeldende therapie. Binnen logopedie deed ze als zelfstandige logopediste ervaring op in het werken met kinderen en volwassenen met leer-, taal- en spraakproblemen. Op vlak van creatieve therapie werkte ze reeds met adolescenten en volwassenen in psychiatrische centra.

Lid van de beroepsverenigingen VVL en BVCT.

Logopedie

Wat is logopedie?

Logopedisten zorgen voor het onderzoek en de behandeling op het gebied van communicatie. Dit omvat stoornissen of beperkingen op vlak van spraak, taal, leren, stem en gehoor. De behandeling heeft tot doel de stoornissen of beperkingen in het communicatiegedrag te voorkomen, bespreken of verhelpen. Beperken in de communicatie kunnen van invloed zijn op ons totale functioneren. Daarom vinden we het ook belangrijk rekening te houden met het welbevinden. Bij de behandeling van kinderen, kan naast de sessie met het kind ook ouderbegeleiding gegeven worden.

Omdat logopedie zo'n brede waaier aan problemen kan behandelen, specialiseren logopedisten zich meestal in enkele specifiekere stoornissen. Karen richt zich vooral op:

Voor Wie?

Logopedie voor kinderen, jongeren en volwassenen met hulpvragen i.v.m. spraak, taal en leren. Op doorverwijzing door (huis)arts, school, CLB, ... of op eigen initiatief.

Werkwijze?

Nadat er telefonisch contact werd opgenomen wordt er een eerste gesprek vastgelegd. In dat gesprek maken we kennis, verzamelen we meer informatie, verduidelijken we de bezorgdheden en verwachtingen. We bespreken welke testen er in het onderzoek zullen worden afgenomen. Het onderzoek kan één of enkele sessies in beslag nemen. Nadien worden de bevindingen en de opstart van de behandeling besproken. De therapie heeft een frequentie van twee keer 30 minuten of één keer 60 minuten per week.

Beeldende therapie

Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is een specialisatievorm binnen de creatieve therapie. Deze therapie gaat uit van het handelen en de directe ervaring. Bij beeldende therapie doe je deze ervaring op door te werken met beeldende materialen (potloden, verf, klei, pastel, ...). Zo kunnen gevoelens en gedachten op non-verbale wijze uitgedrukt worden. Nadien kan er gereflecteerd worden over deze ervaring. Op deze manier krijg je meer inzicht in jezelf en in je eigen gedachten, gevoelens en handelen. Deze therapie is geschikt voor mensen met én zonder kunstzinnige vaardigheden. Het kan een alternatief bieden voor psychotherapie wanneer je met woorden moeilijk kan uitdrukken wat er in je omgaat. Maar het kan ook een bijkomende therapie zijn naast psychotherapie. Je kan in de beeldende therapie rond verschillende thema's werken.

Dit zijn enkele voorbeelden:

Voor Wie?

Beeldende therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen die worden geconfronteerd met problemen op emotioneel, cognitief of sociaal vlak. Op doorverwijzing door (huis)arts, psycholoog, ziekenhuis, CGG, school, CLB, ... of op eigen initiatief.

Werkwijze?

Nadat er telefonisch contact werd opgenomen wordt er een eerste gesprek vastgelegd. In dat gesprek maken we kennis, verduidelijken we je hulpvraag, doelstellingen en verwachtingen. Daarnaast geven we ook uitleg over de werking. Samen bekijken we of beeldende therapie voor jou geschikt is of dat doorverwijzing nodig is. Ook bekijken we of een samenwerking met een psychiater, psycholoog of psychotherapeut gewenst is.

De therapiesessies duren 60 minuten. Voor jonge kinderen kunnen er ook sessies van 30 minuten gegeven worden. Aanvankelijk vinden de sessies doorgaans éénmaal per week plaats. Maar in overleg kan de frequentie in de loop van de behandeling worden afgestemd op jouw noden en mogelijkheden.

Praktische info:

Logopedie: Het RIZIV voorziet terugbetalingen voor logopedie. Het aantal terugbetaalde sessies is afhankelijk van de problematiek. Over het algemeen wordt er ongeveer 75% terugbetaald. Het tarief voor een therapiesessie van 30 minuten bedraagt 22,89 euro. Voor 60 minuten is het 45,75 euro.

Beeldende therapie: Het RIZIV voorziet nog geen terugbetaling voor creatieve therapie. Het tarief voor een begeleidings- of therapiesessie van 60 minuten bedraagt 50 euro. Voor jonge kinderen zijn ook sessies van 30 minuten aan 25 euro mogelijk.