LANDER HUYBRECHTS

Kinesitherapeut

Voorstelling:

Lander studeerde in 2014 af als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de KU Leuven. Na zijn studies ging hij aan de slag als kinesitherapeut binnen het buitengewoon onderwijs. In 2015 volgde hij de cursus psychomotoriek bij kinderen. Op zijn zoektocht naar een andere uitdaging kwam hij in 2016 terecht in een revalidatiecentrum waar hij meer ervaring opdeed met diagnostiek en psychomotore begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD, ASS...

Voor Wie?

Kinderen en jongeren met een vertraagde motorische ontwikkeling, een ontwikkelingsachterstand of een specifieke problematiek zoals DCD. Dit kan gaan over zowel grof- als fijnmotorische vaardigheden zoals (voorbereidend) schrijven, richtingsmoeilijkheden of problemen met handvoorkeur (lateralisatie), knippen, kleuren maar ook over springen, fietsen, balvaardigheden...

Bij jongere kinderen is het soms nodig om de algemene motorische ontwikkeling te stimuleren. Op latere leeftijd is het vaak belangrijk om te oefenen op specifieke activiteiten uit het dagelijks leven zodat deze thuis en op school vlot verlopen. Naast het louter motorische luik kan er via bewegingsgerichte sessies ook gewerkt worden aan o.a. zelfbeeld.

Aanbod :

TypTien(Twee):

Lander is erkend TypTienTwee lesgever. TypTienTwee is een typmethode, afwijkend van de traditionele typcursussen, met als doel functioneel en blind te kunnen typen. Deze methode maakt gebruik van een kindvriendelijke aanpak waarbij meerdere zintuigen en leerkanalen betrokken worden om het typen te verwerven en te automatiseren. Dit maakt deze methode ook geschikt voor kinderen met o.a. fijnmotorische problemen, dyspraxie en dysorthografie.

Sherborne:

Lander volgde de basiscursus Sherborne. Dit is een bewegingsmethode waarbij kinderen via speelse oefeningen het eigen lichaam beter leren kennen en gebuiken in de ruimte. Daarnaast leren kinderen ook relaties aangaan met anderen, waarbij ze zich bewust worden van de kracht van het eigen lichaam en hoe ze kunnen samenwerken met anderen.

Werkwijze?

Nadat er telefonisch contact werd opgenomen wordt er een eerste gesprek vastgelegd. In dat gesprek maken we kennis, verduidelijken we de hulpvraag van de ouders en het kind en beluisteren we jullie doelstellingen en verwachtingen. Samen bekijken we of kinesitherapie voor jou geschikt is, geven we informatie over het verdere verloop van de therapie of verwijzen door indien nodig.

De duur van de therapiesessies is meestal 30 minuten, maar kan ook 60 minuten zijn bij zwaardere aandoeningen. Aanvankelijk vinden de sessies doorgaans éénmaal per week plaats. Maar in overleg kan de frequentie in de loop van de behandeling worden afgestemd op jouw noden en mogelijkheden.

Praktische info:

Het aantal sessies waarvoor terugbetaling voor kinesitherapie wordt voorzien werd vastgeled door het RIZIV en is afhankelijk van de aandoening.